Volver al Curso

Diálogos | ダイアログ

0% Completado
0/0 Steps
Cuestionario 1 de 0

Diálogos | ダイアログ

Practica estos diálogos con tu profesor

Diálogo 1

A: あの ひとは だれですか。(Ano hito wa dare desu ka?)

B: やまだ せんせいです。(Yamada sensei desu).

A: あなたも せんせいですか。(Anata mo sensei desu ka?)

B: いいえ、せんせい じゃ ありません。がくせいです。おしごとは なんですか。(iie, sensei ja arimasen. Gakusei desu. O shigoto wa nan desu ka?)

A: わたしも がくせいです。(Watashi mo gakusei desu).

Diálogo 2

A: さとうさんの おしごとは なんですか。(Satō san no o shigoto wa nan desu ka?)

B: かいしゃいんです。HONDAの しゃいんです。(Kaishain desu. Honda no shain desu).

A: きむらさんも かいしゃいんですか。(Kimura san mo kaishain desu ka?)

B: いいえ、かいしゃいん じゃ ありません。ふじだいがくの がくせいです。(iie, kaishain ja arimasen. Fuji daigaku no gakusei desu).